fbpx
«Алматы бас жоспары» ҒЗИ» ЖШС

Maira Torekanovna kz

Қаржы-экономикалық қамтамасыз ету бөлімінің негізгі міндеттері мен атқарымдары:
• Ақша қаражаттарын қабылдау, есепке алу, беру және сақтау бойынша операцияларды жүзеге асыру;
• Кассалық есептілікті жүргізу;
• Қаржы-экономикалық қамтамасыз ету бөлімінде іс өндірісін жүргізу;
• Жалақы, салықтар мен алымдарды дұрыс есептеу және аудару, сақтандыру сыйлықақылары, банк мекемелеріне төлемдер, күрделі салымдарды қаржыландыруға арналған қаражаттар, сондай-ақ ЖШС қызметкерлерінің материалдық ынталандыру үшін шегерімдерді есептеу;
• Шот-фактураларды қабылдау және беру операцияларын жүргізу;
• Төлемдерді салыстырып тексеру үшін кәсіпорындармен жұмыс жүргізу;
• Кәсіпкерлікті есепке алу, активтер қозғалысы, кірістер мен шығыстарды қалыптастыру, міндеттемелерді орындауды бухгалтерлік есеп шоттарында уақытылы және дәл көрсетілуін қамтамасыз ету;
• Бухгалтерлік есептік деректерін есептілікті құрастыру үшін дайындау, бухгалтерлік құжаттардың сақталуына бақылау жасау;
• Бастапқы құжаттаманы қабылдау және бақылау және оларды есептік өңдеуге дайындығын жүзеге асыру;
• Салықты төлеу және есептеу бойынша салық органдарымен төлемдер туралы мәліметтерді тексеру;
• Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерімен өзара әрекеттесуді жүзеге асыру;
• Қаржылық тәртіпті сақтауға және ЖШС ресурстарын ұтымды пайдалануға бағытталған іс-шараларды әзірлеуге және іске асыруға қатысу;
• Бухгалтерлік, салықтық, статистикалық және басқарушылық есепке алу талаптарына сәйкес бухгалтерлік есеп пен есептіліктің ақпараттық жүйесін қалыптастыруға қатысу;
• Ішкі аудитті ұйымдастыру кезінде бухгалтерлік есеп және есептілік деректері негізінде салықтық саясатты қалыптастыру және қаржылық талдауды жүргізуге қатысу;
• ЖШС қызметінің қаржылық нәтижелерін жақсартуға, шығындарды және үстеме шығыстарды жоюға бағытталған ұсыныстарды дайындау;
• Басшыларды, несие берушілерді, инвесторларды, аудиторларды және бухгалтерлік есептіліктің басқа да пайдаланушыларын тиісті есептік учаске үшін салыстырмалы және сенімді есеп ақпаратымен қамтамасыз ету;
• Ішкі резервтерді анықтау мақсатында есеп беру және есеп беру деректеріне сәйкес ЖШС қызметінің экономикалық және қаржылық қызметін экономикалық талдауына, қазіргі заманғы есептеу техникаларын қолдануға негізделген есепке алудың прогрессивті нысандары мен әдістерін әзірлеу мен іске асыруда, қолма-қол ақшаны және тауарлық-материалдық құндылықтардың босалқыларын жүргізу кезінде экономиканың режимін және жұмыс үрдісін жетілдіру шараларын іске асыруға қатысу;
• Есептеу техникаларының көмегімен шешілетін міндеттерді немесе олардың жеке сатыларының экономикалық тұжырымдамасын қалыптастыруға қатысу, экономикалық жобаларды өңдеу үшін үнемді жүйелерді жасауға мүмкіндік беретін дайын жобаларды, алгоритмдерді, бағдарламалық пакеттерді пайдалану мүмкіндігін анықтау;
• Жыл нәтижесі бойынша тауарлық-материалдық қорлар мен кәсіпорынның негізгі құралдарының түгендеуін жүргізу;
• Ақша қаражаттары бюджетінің және шығын сметаларының орындалуы, қажетті бухгалтерлік және статистикалық есептерді дайындау, оларды белгіленген тәртіппен тиісті органдарға ұсыну туралы есепті құрастыру және дайындау;
• Қаржылық есептілікті құрастыру және дайындау;
• Бухгалтерлік есепке алу, бақылау, есеп беру және шаруашылық қызметті талдау мәселелері бойынша ЖШС бөлімшелерінің басшылары мен басқа да қызметкерлерге әдістемелік көмек көрсету болып табылады. 

Байланыс

Алматы қ.
 Абай даңғылы, 90 
Телефон: +7 (727) 265-90-01
Email: gp@almatygenplan.kz